IQ-verdinivå

Mennesker med en IQ-verdi overskridende 149 har veldig gode forutsetninger for skapende virksomhet og er utviklingsbærere for andre. Det er vel 3 % av befolkningen som har IQ-verdien mellom 130 og 140. Det er en ekstraordinært høy IQ-verdi.

IQ-verdien over 140

Mennesker med IQ-verdien overskridende 140 har veldig gode forutsetninger for skapende virksomhet og er utviklingsbærere for andre. De er genier i sin tid, finner på nye teorier og nye instrumenter. Det er omtrent 0,2 % mennesker med denne verdien i befolkningen. Blant kjendisene er det f.eks. Bill Gates eller Stephen Hawking som har denne verdien.

 

IQ-verdien mellom 131 og 140

Det er vel 3 % av befolkningen som har IQ-verdien mellom 130 og 140. Det er en ekstraordinært høy IQ-verdi. Mennesker med denne verdien er flinke ledere eller fagfolk, vitenskapsfolk eller forskere. F.eks. guvernøren i Kalifornia og den tidligere skuespilleren Arnold Schwarzenegger eller skuespillerinnen Nicol Kidman har en IQ med disse verdiene.

 

IQ-verdien mellom 121 og 130

Verdien mellom 121 og 130 overskrider høyt gjennomsnittet. Man studerer på høyskole svært lett og kan oppnå fantastiske resultater som leder eller i skapende aktiviter. Denne gruppen utgjør omtrent 6 % i befolkningen.

 

IQ-verdien mellom 111 og 120

Dette er en mer enn gjennomsnittlig intelligens. Man har ikke problemer på høyskole og kan avslutte den uten vanskeligheter. Er man arbeidsom, kan man få et ekstraordinært jobbtilbud. Mennesker med denne verdien utgjør 12 % av befolkningen.

 

IQ-verdien mellom 101 og 110

IQ-verdien mellom 101 og 110 betraktes som et høyt gjennomsnitt. Har man denne verdien, avslutter man høyskole med problemer. Er man likevel konsekvent og arbeidsom, kan man få et spennende jobbtilbud. Mennesker med denne verdien utgjør 25 % av befolkningen.

 

IQ-verdien mellom 91 og 100

Verdiene mellom 91 og 100 betraktes som gjennomsnittlig intelligens som omtrent 25 % av befolkningen har. Man klarer seg på VGS uten problemer og får helst en middelsklassejobb.

 

IQ-verdien mellom 81 og 90

Mennesker med verdiene mellom 81 og 90 klarer seg på grunnskolen og kan være flinke i manuelle yrker og virksomheter. Dette er en intelligens som er lett under gjennomsnittet. De utgjør cirka 10 % av befolkningen.

 

IQ-verdien mellom 71 og 80

Dette er et lavere nivå på mental retardasjon. Folk med disse verdiene klarer grunnskolen med problemer, men på tilrettelagte skoler har de ingen vanskeligheter. De utgjør en tiendedel av befolkningen.

 

IQ-verdien mellom 51 og 70

Mennesker med en IQ-verdi mellom 51 og 70 kan gå på en tilrettelagt skole hvis noen bruker mye tid og krefter på deres utdanning. De er i stand til å ta seg av seg selv, de klarer seg i hverdagslige aktiviteter. Dette er en lett mental retardasjon (debilitet). Denne gruppen utgjør cirka 7 % av befolkningen.

 

IQ-verdien mellom 21 og 50

Dette er en middels mental retardasjon (imbesilitet). Det går ikke an å utdanne en med så lav verdi, men man er i stand til å ta seg av seg selv og leve stort sett selvstendig. Denne gruppen utgjør omtrent 2 % av befolkningen.

 

IQ-verdien under 20

Dette er en alvorlig mental retardasjon (idioti). Det går ikke an å utdanne eller oppdra mennesker med denne verdien. Ofte må de være tatt hånd om av andre, de kan ikke ta seg av seg selv, ofte befinner de seg i sin egen verden og iakttar ikke omverdenen. De utgjør 0,2 % av befolkningen.

 

IQ-tester

Medfødt intelligensTest din medfødte intelligens i denne enestående IQ-testen som er...

Nummerisk intelligensTesting av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett...