Intelligensmåling

Første forsøk på å måle intelligens fantes allerede på 1800-tallet da IQen ble vurdert etter hjernens størrelse. I dag brukes det nye metoder - intelligenstester.

Første forsøk på å måle intelligens fantes allerede på 1800-tallet da IQen ble vurdert etter hjernens størrelse. I dag brukes det nye metoder for IQ-måling - intelligenstester. Intelligensmåling mha. tester ble for første gang foretatt av Alfred Binet, og disse testene var beregnet på barn. Etterpå ble testene fornyet, endret og utviklet helt til formen de har i dag når det er alle aldersgrupper som ønsker å få målt sin IQ.

 

Områdene som testes

I dagens intelligensmåling brukes det forskjellige psykologiske tester som blir laget av fagfolk og som tar hensyn spesielt til følgende områder: iakttakelse og visuell intelligens, kommunikasjonsevner og språkintelligens, tekniske evner og praktisk intelligens og logisk tenking og matematisk intelligens.

 

Komplekse tester og deltester

IQ-tester er enten komplekse og måler flere evner, ikke bare IQ (f.eks. analytisk test, test Army alfa og Army beta, test i intelligensstruktur, Wechsler tester osv.) eller deltester, intelligenstester som bare måler IQ, særlig den allminnelige intelligensen (f.eks. Domino-test, CF 1, CF 2, CF 3, test UNESCO, test med progressive mønstre osv.).

 

Deler av IQ-test

IQ-test består av flere verbale undertester (f.eks. forståelse, aritmetikk, likheter, ordforråd osv.) og flere ytelsesundertester (f.eks. å tegne ferdig et bilde, få sammen en gjenstand, sette sammen bilder i korrekt rekkefølge, …).

IQ-tester

Medfødt intelligensTest din medfødte intelligens i denne enestående IQ-testen som er...

Nummerisk intelligensTesting av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett...