Nummerisk intelligens

Testing av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett matematiske operasjoner med tall og matematisk tenking.

I IQ-tester testes den nummeriske intelligensen mha. tallrekker, ved å fylle inn tegn osv. Det er den sosiale omverdenen og alderen som påvirker den nummeriske intelligensen, og den kan videre utvikles med regelmessige øvelser og utdanning.

Hjelp:

  • Testen har 30 spørsmål
  • Klikk på det korrekte svaret
  • Spørsmålet har alltid bare én løsning
  • Du har maks. 80 sekunder på hvert spørsmål
  • Testen tar maks. 30 minutter
  • Ha det trivelig og la deg ikke forstyrre

 

Neste tester

Medfødt intelligensTest din medfødte intelligens i denne enestående IQ-testen som er...

Nummerisk intelligensTesting av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett...