Artikler om IQ

IQ-verdinivå

Mennesker med en IQ-verdi overskridende 149 har veldig gode forutsetninger for skapende virksomhet og er utviklingsbærere for andre. Det er vel 3 % av befolkningen som har IQ-verdien mellom 130 og 140. Det er en ekstraordinært høy IQ-verdi. |

les teksten >

Intelligenskomponenter

Intelligensen er evnen til å løse oppgaver. Den består av flere komponenter - matematisk intelligens, romorientering, 2D-orientering, verbal intelligens, motorisk intelligens og hukommelse. En god IQ-test skal teste og måle alle disse komponentene.|

les teksten >

Intelligensmålingens historie

Intelligensmålingen begynte allerede i andre halvdel av 1800-tallet. Da brukte man ikke noen IQ-tester, men reaksjonstid, dvs. hastigheten man reagerte på en sanseimpuls med.|

les teksten >

Intelligensmåling

Første forsøk på å måle intelligens fantes allerede på 1800-tallet da IQen ble vurdert etter hjernens størrelse. I dag brukes det nye metoder - intelligenstester.|

les teksten >

IQ-tester

Medfødt intelligensTest din medfødte intelligens i denne enestående IQ-testen som er...

Nummerisk intelligensTesting av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett...