Intelligensmålingens historie

Intelligensmålingen begynte allerede i andre halvdel av 1800-tallet. Da brukte man ikke noen IQ-tester, men reaksjonstid, dvs. hastigheten man reagerte på en sanseimpuls med.

Intelligensmålingens begynnelse

Intelligensmålingen begynte allerede i andre halvdel av 1800-tallet. Da brukte man ikke noen IQ-tester, men reaksjonstid, dvs. hastigheten man reagerte på en sanseimpuls med. Til slutt viste det seg at disse målingene ikke hadde noen utsagnsverdi om intelligensen, og at testenes resultater ikke hang sammen med hvor flink barna var på skolen.

Intelligens - evne til å løse oppgaver

En viktig personlighet i intelligensmålingens historie var Alfred Binet som trodde at det fantes sammenheng mellom hjernens størrelse og ens intelligens, og derfor målte han hjernen til studenter og elever med både stor og liten begavelse i mange år. Forskjellene var likevel så små at de ikke kunne bekrefte hypotesen. Binet kom da med en ny oppfatning av intelligens - evne til å løse oppgaver og problemer.

Hvordan identifiseres flinke barn

På basis av denne nye oppfatningen laget Binet typeoppgaver til forskjellige aldersgrupper barn. Hvis barnet svarte korrekt på 90 % spørsmål, betraktedes det som mentalt frisk, og det var sannsynlig at det ville ha vellykket skolegang. Binet ønsket å få vite hvordan man kunne identifisere flinke barn og mindre flinke barn som ville trenge større oppmerksomhet.

Dermed ble et instrument til som ble brukt til å bestemme hvor mye et barn er tilbakestående eller tvert imot flinkere i forhold til andre barn. Så ble begrepet mental alder etablert, og det brukes til å bestemme intelligensverdien, dvs. intelligenskvotienten – IQ (mental alder/kronologisk alder x 100).

IQ-tester

Den første IQ-test dukket opp i 1905, så ble testingen fornyet, endret, og i disse endrede variantene brukes den til i dag. IQ-tester er blitt brukt mye hyppigere (f.eks. av den amerikanske armeen under første verdenskrig, IQ er blitt målt også ved rekruttering i næringsliv).

I dag finnes det mange tester til å måle intelligens som vanligvis ikke tar mer enn en time.

IQ-tester

Medfødt intelligensTest din medfødte intelligens i denne enestående IQ-testen som er...

Nummerisk intelligensTesting av den nummeriske intelligensen gjelder stort sett...