Generelle vilkår for å bruke web

Videre bare som “Generelle vilkår“.

Webdriver

HB84 s.r.o.
Bohdalecká 1460/8,
Praha 10, Michle
Postnr.: 101 00
Tsjekkia
Foretaksnr.: 28955480
Skattenr.: CZ 28955480
Registrert i foretaksregisteret under del C, innlegg 155641. Foretaksregisteret er ført av Byretten i Praha.

Videre bare som “Driver“.

E-post:
Telefon: +47 46 41 48 48 (Åpningstid 09:00-15:00 hver virkedag)

Bruker

En bruker er hver besøker på nettsidene www.iq-tester.cz og deres lokaliserte nasjonale versjoner www.no.iqtester.eu (videre bare som “Web“).

Brukerens rettigheter og forpliktelser

Brukeren er forpliktet til å overholde de Generelle vilkårene. Ved å bruke Webben uttrykker Brukeren fult samtykke med disse reglene og bekrefter at han/hun har lest dem og forstått dem.

Opptrer det en feil på Webben som hindrer Brukeren i å bruke Webben ordentlig, er Brukeren berettiget til å henvende seg på Driveren med e-post.

Brukeren har mulighet til å fratre avtalen med Driveren før avtalen er blitt oppfylt av Driveren og før testen er blitt vurdert.

Brukeren, som er en naturlig person, gir samtykke til å bearbeide følgende persondata: navn, etternavn, e-postadresse, alder, telefonnummer, resultat av IQ-test (videre samlet som “Persondata“). Dataene skal brukes til å vurdere IQ-testen, oppfylle forpliktelsene som går ut fra avtalen om tjenesteyting, og til å sende forretningsmel­dinger fra Driveren. Persondataene til Brukeren kan sendes til tredje og til utlandet. Driveren kan pålegge tredje å bearbeide Persondataene.

Brukeren kan be Driveren med e-post om å fjerne Persondataene fra registeret, og Driveren er forpliktet til å etterkomme Brukerens ønske så fort som mulig.

Driverens rettigheter og forpliktelser

Driveren er forpliktet til å overholde de Generelle vilkårene.

Driveren forbeholder seg retten til endring av disse Generelle vilkårene. Endrede Generelle vilkår trer i kraft på dagen når de blir offentliggjort på Webben.

Vurdering av testen

Testen blir vurdert på Webben med teknologien PREMIUM SMS. Denne tjenesten betales med PREMIUM SMS, noe som selskapet agmo cz, s.r.o. står for. Selskapet har sete i Praha 10, Strašnice, Na výsluní 201/13, postnummer 100 00, Tsjekkia, foretaksnummer: 279 24 505. Brukeren blir etter avslutning av testen oppfordret til å sende en SMS-melding. På basis av denne meldingen får Brukeren en bekreftelseskode som gjør det mulig for Brukeren å få tilgang til vurdering av IQ-testen. Prisen for 1 PREMIUM SMS-melding er 60 NOK inkl. moms. Brukeren tar i betraktning at det er nødvendig for vurdering av testen at han har tjenesten PREMIUM SMS aktivert av sin mobiloperator.

Skulle brukeren ikke få SMS-meldingen med bekreftelseskoden, kan han/hun ta kontakt med Driveren med e-post.

Disse Generelle vilkårene trer i kraft på tidspunktet når de blir offentliggjort på Webben.

 

Utgitt: I Praha den 18. 09. 2009